ŚWIADECTWA

Świadectwo
"Bezpieczna Budowa"


Świadectwo
"Promocja standardów BHP"

 Świadectwo
"Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach"
 

 

 

 

KONTAKT

 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE  agraf
 

ul. Lecha 14,

41-710 Ruda Śląska,
 

 

 

32  725 45 48

32  793 57 77

 

 

Zadaj pytanie


Imię i nazwisko:

*

Email:

*

Telefon:

Treść:

*


 

Wyniki badań

 

Poniżej przedstawiono wyniki badań poziomu stężenia respirabilnych włókien pyłu azbestu w środowisku  i na stanowisku pracy, uzyskane na podstawie pomiarów prowadzonych podczas niektórych prac zwięzanych z usuwaniem wyrobów zawierajęcych azbest oraz wyniki identyfikacji azbestu w próbce materiałów budowlanych.

 

Pomiary stanowiskowe

 

Norma Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia – NDS = 0,1 włókien/cm3
(Rozporzędzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 10.10.2005r.)

 

Miejsce
realizacji
pomiaru
Data realizacji
pomiaru
Wynik pomiaru
[włókien/cm3]
Średnia [włókien/ cm3]
% najwyższego
dopuszczalnego
stężenia
Próba I Próba II Próba III
             
             Elewacja budynku mieszkalnego przy ul.              Gwiazdy Polarnej 50-54, Gliwice październik 2019 0,006 0,004 - 0,005 5,0 %
             Elewacja budynku mieszkalnego przy ul.              Słowackiego 4, Mikołów maj 2019 0,005 0,004 - 0,005 5,0 %
             Elewacja budynku mieszkalnego przy ul.              Mieszka I 6, Będzin
listopad 2018 0,004 0,004 - 0,004 4,0%
             Elewacja budynku mieszkalnego przy ul.              Składkowskiego 18, Czeladź
maj 2018 0,004 0,004 - 0,004 4,0 %
             Elewacja budynku mieszkalnego przy ul.              Biała Przemsza 17, Sosnowiec
listopad 2017 0,008 0,003 - 0,006 6,0 %
             Elewacja budynku mieszkalnego przy ul.              Wolności 121 w Zabrzu
maj 2017 0,004 0,005 - 0,005 5,0 %

             Elewacja budynku mieszkalnego przy ul.

             Marii Curie-Skłodowskiej 16 w Zabrzu

listopad 2016 0,009 0,006 - 0,007 7,0 %

Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 w Dąbrowie Górniczej

marzec 2016 0,011 0,005 - 0,008 8,0 %

Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Naftowej 33 w Sosnowcu

październik 2015 0,004 0,008 - 0,006 6,0 %

Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Sztabu Powstańczego w Gliwicach

marzec 2015 0,018 0,009 - 0,0135 13,5%

Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 6-8 w Tarnowskich Górach

październik 2014 0,013 - - 0,013 13 %

Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Osiedle Południe 1-5 w Rybniku

lipiec 2014 0,025 0,019 - 0,022 22 %

Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Andromedy 2-8 w Gliwicach

 kwiecień 2014 0,027 - - 0,027 27 %

Dachy budynków gospodarczych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew 9

grudzień 2013 0,004 0,004 0,004 0,004 4,0 %

Dach obiektu sportowego SPODEK przy

ul. W. Korfantego 35 w Katowicach

lipiec 2013  0,006  0,005  0,005  0,005333  5,33 %

Elewacja budynku mieszkalnego

przy ul. Odrowężów 73-81 w Gliwicach

listopad 2012 0,013108 0,0726   0,041561 41,6 %

Elewacja budynku mieszkalnego

przy ul. Wróblewskiego 2-8- w Bytomiu

czerwiec 2012
0,003025
0,043106
 
0,023066
23,1%
Budynek gospodarczy przy ul. Pawła 29
w Rudzie Ślęskiej
styczeń 2012
0,006722
0,005378
 
0,00605
 6,0%
Budynki gospodarcze na terenie Specjalistyczneg Szpitala Zespoloneg
im. Stefana Batorego w Wałbrzychu
czerwiec 2011
0,0000
 
 
0,0000
0,0%
Dach budynku  przy ul. Stalickiego 2 i 4
w Będzinie
Październik 2010
0,062517
0,01815
 
0,040333
40,3%
Elewcja budynku mieszkalnego
przy ul. Korfantego 2-6  w Mysłowicach
Kwiecień 2010
0,017082
0,015639
 
0,016371
16,3%
Budynek mieszkalny przy
ul. M.C. Skłodowskiej 14 w Sosnowcu
Marzec 2009 0,057811 0,025544  

0,041678

41,7%
Zadaszenia bram  magazynowych
w Zabrzu, przy ul. Handlowej 6

Kwiecień
2008

0,020839

0,027303

 

0,0242

24,2%

Elewacja budynku przy ul. Wiertniczej
w Katowicach

Lipiec
2007

0,002521

0,007058

  0,0047895

4,8%

Elewacja budynku Przedszkola 
przy ul. Pszczyńskiej  w Gliwicach

Styczeń
-Marzec 2007

0,009047

0,004400

 

0,006691

6,7 %

Elewacja budynku mieszkalnego
przy ul. 11-go Listopada w Chorzowie

Lipiec
2006

0,007563

0,013829

 

0,010696

10,7 %

Leśniczówka przy ul. Powstańców Ślęskich
w Czarkowie

Sierpień
2005

0,05877

0,04809

 

0,053142

53,1 %

 

Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonych badań na stanowisku demontażu wyrobów zawierajęcych azbest,  z dachu i ze ścian zewnętrznych budynków, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń włókien azbestu na przebadanym stanowisku pracy, warunki prowadzenia prac uznano za bezpieczne.

 

 

Pomiary środowiskowe:

 

 

Norma Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia – NDS = 2350 włókien/m3
(Rozporzędzenie Ministra Środowiska z dn. 26.01.2010r.)

 

Miejsce realizacji prac

Data realizacji prac

Wynik pomiaru [włókien/m3]

Przed realizację prac W trakcie realizacji prac Po realizacji prac
         
          Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie

          budynku przy ul. Dietla 10-10D w Sosnowcu

sierpień 2019  0  0 0
 0  - 0
          Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie

          budynku przy ul. Białostockiej 12-14-16 w Sosnowcu

maj 2019/ czerwiec 2019 0 0 0
0 0 0

          Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie

          budynku przy ul. Tatrzańskiej 6 w Świętochłowicach

luty 2019/ maj 2019 0 0 0
0 0 0
0 - 0

          Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie  

          budynku przy ul. Wojska Polskiego 54-56 w Pyskowicach

 marzec 2018/czerwiec 2018 969 - 979
969 - 980
996 - 969
989  -  991

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wysokiej 8a w Sosnowcu

styczeń 2018 995  1124  980
1014  1267 991
1007  1035  989

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Bema 2-8 w Tarnowskich Górach

styczeń 2018 1025 - 969
1043 - 982

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Kantorówny 14 w Katowicach

listopad 2017 995 1356 995
989 1215 969

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Będzińskiej 8-12 w Sosnowcu

listopad 2017 - - 978
- 1166 928
- 966 985
- 889 972
- 1070 972
- - 976

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Pokoju 1-5 w Wodzisławiu Śląskim

październik 2017 975 - 966
905 - 901

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wojska Polskiego 58-60 w Pyskowicach

wrzesień 2017/
listpad 2017
966 - 986
977 - 937
968 - 995
994 - 984

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Braci Pisko 12-14 w Pyskowicach

wrzesień 2017/
listopad 2017
936 - 989
995 - 995
976 - 975
1032 - 995

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Szpitalnej 21-23-25-27 w Pyskowicach

wrzesień 2017/ listopad 2017 877 - 995
995 - 989
976 - 986
958 - 975

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Janika 22-22c w Zabrzu

wrzesień 2017/
listopad 2017
815 - 995
995 - 989
958 - 995
924 - 975

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Janika 20-20c w Zabrzu

wrzesień 2017/
listopad 2017
969 - 952
995 - 930
958 - 948
924 - 989

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wolności 121-121a w Zabrzu

sierpień 2017 960 - 915
936 - 956
895 - 978
967 - 948
945 - 920
992 - 923

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Franciszkańskiej 26-26a w Zabrzu

czerwiec 2017 941 - 969
1033 - 986
941 - 922
959 - 986

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Klonowej 6 w Zawierciu

kwiecień 2017/ czerwiec 2017 828 - 928
906 998 906
877 1090 969
888 - 912

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wyszyńskiego 25-29 w Wodzisławiu Śląskim

marzec 2017/
maj 2017
739 - 980
887 - 995

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku elektrowni TAURON WYTWARZANIE S.A. - oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

listopad 2016 989  - -
990 - -
989  - -

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie prac rozbiórkowych otuliny rurociągów centralnego ogrzewania w hali nr 10 w firmie Delta Trans Logistyk Sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 118-120 w Świętochłowicach

październik 2016 988 - -

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Przemysława 3, 9 w Wodzisławiu Śląskim

sierpień 2016 992 -  937
978 -  978
851 -  987
999 -  965
834 -  1000
984 -  1014
876 -  1008
999 -  993

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Gliwicach

sierpień/ wrzesień 2016 984 - 939
720 - 994
724 - 989

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wschodniej 11-11a w Rudzie Śląskiej

sierpień 2016 802  -  958
946  -  973

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wojska Polskiego 22-26 w Wodzisławiu Śląskim

 sierpień 2016 - - 851
 -  -  984

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Dunikowskiego 13, 15 w Gliwicach

 lipiec 2016/ wrzesien 2016  915 -  940
 850  -  832
 942  -  926
 853  -  990
 869  -  958
 981  -  940
 977  -  873
 858  -  973

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Małachowskiego 9-9a w Bytomiu

maj/ lipiec 2016 969 942  915
855 829  866
803 760  950
796 991  942
547 1271  782
805 -  906
883 -  867

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Bytomskiej 128ab w Piekarach Śląskich

maj/ czerwiec 2016 969 - 936
867 - 748
966 - 995

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Kosmonautów 42 w Gliwicach

kwiecień 2016 744 - 742
924 - 1194

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Okrzei 7 w Katowicach

marzec/ kwiecień/ czerwiec 2016 790 1095 823
 952  942  992

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w budynkach stacji elektroenergetycznych WN/SN należących do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice

Stacja WN/SN "Żory"
ul. Brzozowa 42, Żory

listopad/ grudzień 2015 - - 400
- - 400
- - 400
Stacja WN/SN "Świętochłowice"  ul. Wojska Polskiego 18, Świętochłowice      - - 400
- - 417
- - 400
Stacja WN/SN "Leśna"                ul. Leśna 45, Chorzów - - 550
- - 416
- - 508
Stacja WN/SN "Brzeziny"         ul. Roździeńskiego 55,        Piekary Śląskie - - 479
- - 400
- - 421

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Zamkowej 34a w Katowicach

listopad/ grudzień 2015 772 - 741
711 - 750

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Naftowej 33 w Sosnowcu

październik 2015 - 1547  771
- 936  782
- 906  772

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Składkowskiego 14a-d w Czeladzi

październik 2015 - - 922
- - 981
- - 858

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie prac demontażowych przestrzeni podkopułowej nagrzewnicy Cowpera nr 2 pieca WP-2 oraz nagrzewnicy Cowpera nr 1 pieca WP-1 na terenie ArcelorMittal Poland S.A. przy Al. Józefa Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej

sierpień/ wrzesień 2015 873 - 996
822 - 866
913 - 548
882 - 847
847 - 968
939 - 939

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Hubala 1-1a w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 967 - 966
842 - 927

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Hubala 4 w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 960 - 939
984 - 948
836 - 989

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Hubala 12 a-d w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 761 - 948
826 - 927

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Hubala 18abc w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 790 - 1208
1921 - 982

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Hubala 20a-d w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 968 - 989
755 - 977

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. J. Bytnara Rudego 21a-d w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 1489 - 922
847 - 957

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. J. Bytnara Rudego 20ab w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 850 - 996
1249 - 977

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. J. Bytnara Rudego 19ab w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 1059 - 958
867 - 996

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. J. Bytnara Rudego 17 w Opolu

sierpień/ wrzesień 2015 976 - 930
915 - 989

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Składkowskiego 1ab w Czeladzi

sierpień 2015 977 -  989
824 -  889

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Składkowskiego 3abc w Czeladzi

sierpień 2015 776 -  
866 -  
994 -  

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Składkowskiego 5abc w Czeladzi

sierpień/ październik 2015 1191 - 906
793 - 822
  - 957

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Składkowskiego 8ab w Czeladzi

sierpień 2015 1254 - 989
916 - 967

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Składkowskiego 9ab w Czeladzi

sierpień/ październik 2015 977 - 989
908 - 975

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Składkowskiego 10abc w Czeladzi

sierpień 2015 809 -  
977 -  
765 -  

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Składkowskiego 11abc w Czeladzi

sierpień/ październik 2015 1475 - 981
999 - 905
1086 - 889

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. 35-lecia PRL 3ab w Czeladzi

sierpień 2015 840 -  967
1086 -  905

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. 35-lecia PRL 5ab w Czeladzi

sierpień 2015 977 -  967
881 -  976

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. 35-lecia PRL 7abc w Czeladzi

sierpień 2015 816 -  881
1113 - 989
1008 -  981

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Kamiennej 38-38b, 40-40a w Rudzie Śląskiej

lipiec/ wrzesień 2015
774 - 992
985 - 939
668 - 838
705 - 856

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Bałtyckiej 4 w Bytomiu

czerwiec/ sierpień 2015 668  1540  941
861  2256  995

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Tatrzańskiej 4 w Bytomiu

czerwiec/ lipiec 2015 843  1262  781
821  910  969

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Małachowskiego 3 w Bytomiu

czerwiec/ lipiec 2015 997  920  793
821  1422  731

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Podhalańskiej 44a w Bytomiu

czerwiec 2015 1102  - 1015
1568  - 996

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wojska Polskiego 2-4, 6-8, 10-12 w Wodzisławiu Śląskim

czerwiec/ sierpień 2015 782  - 977
998  - 679
790  - 873
681  - 789
688 - 952
774 - 865

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Grottgera 1-3-5 w Sosnowcu

czerwiec/ wrzesień 2015 798  816  922
955  761  975
776  884  836

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Klonowej 15-15e w Zabrzu

czerwiec/ lipiec 2015 838 1535  
771  895  

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie rozbiórki komór wentylatorowych na terenie firmy Węgliki Spiekane "Baildonit" Sp. z o.o. przy ul. Brackiej 28 w Katowicach

czerwiec 2015 703  - 947
894  - 674

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w pomieszczeniach hali magazynowej przy ul. Bończyka 33 w Mysłowicach

maj 2015 - - 963
- - 702

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Pawiej 11-11a, ul. Wysokiej 12B, ul.Będzińskiej 2-4 w Sosnowcu

kwiecień/ maj/ lipiec/ sierpień 2015 810 815  776
775 2028  856
854 1173  824

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Sztabu Powstańczego 8-14 w Gliwicach

marzec/kwiecień 2015 990 - 819
849 - 834

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Łowieckiej 9a-9d, 11-11a w Rudzie Śląskiej

grudzień 2014  -  - 816
 -  - 922

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Sikorskiego 11 a-k w Bytomiu

listopad 2014 -  - 733

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie prac demontażowych króćca gorącego dmuchu  nagrzewnicy Gowpera nr 4 pieca WP 2, WP 3 na terenie Arcelor Mittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

listopad 2014  -  - 985
 -  - 918
 -  - 1040
 -  - 765

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie prac demontażowych przestrzeni podkopułowej nagrzewnicy Gowpera nr 4 pieca WP 2, WP 3 na terenie Arcelor Mittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

listopad 2014 965  - 839
984  - 1040
 - - 839
 -  - 1040

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie prac rozbiórkowych ścian wewnętrznych i sufitu budynku biurowo- warsztatowego w Chorzowie przy ul. Składowej 1 w Chorzowie

listopad 2014 696   771
    992

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wyciska 12 w Zabrzu

wrzesień/ październik 2014 828 - 753

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie demontażu otuliny gipsowo- azbestowej rury centralnego ogrzewania w Dąbrowskiej Fabryce Maszyn  Elektrycznych DAMEL S.A. przy Al. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej

sierpień 2014 768  - 760
942  - 730

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wysokiej 9A w Sosnowcu

lipiec 2014  -  - 839
-  - 957

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku rozdzielni 6 kV w Stacji Energetycznej Brynów TAURON Dystrybucja przy ul. Brynowskiej 23 w Katowicach

lipiec 2014  -  - 630
 -  - 458

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Osiedle Południe 1-5, 6-8  w Rybniku

lipiec/ sierpień/ wrzesień 2014 805 2028 793
737 1484 855
722 876 745
638 1117 821

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Curie- Skłodowskiej 14-14D w Zabrzu

czerwiec/ październik 2014 821  - 753
900  - 923

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 w Sosnowcu

czerwiec/ sierpień 2014 782  - 1115

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Podhalańskiej 10-16 w Bytomiu

 czerwiec/ sierpień/ wrzesień 2014 761 1771 790
 764  1722  761

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Adamka 24a-h w Bytomiu

czerwiec/ sierpień/ październik 2014 728 1819 639
757 1514 721

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Kalinowej 83-87 w Sosnowcu

maj/ sierpień 2014 845  - 723
910  - 828

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Andromedy 2-8 w Gliwicach

kwiecień/ maj 2014 680 - 709
690 - 722
638 - 1259

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Saturna  2-4 w Gliwicach

marzec 2014 1416  - 831
569  - 930
 921
 -
 729

Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Ślęskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Powstańców 41a w Katowicach

styczeń/ luty/maj 2013/2014 973 1434 1602 
469 1069 1510
    1610
    1020

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynków przy ul. Ignacew 9 w Konstantynowie Łódzkim

listopad/ grudzień 2013 666 1021 461
989 1114 400
659 1047 426
651 933 625

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Jutrzenki 3,5,7 oraz ul. Uroczej 6,8 w Katowicach

październik 2013 999 -  932
696 -  1602

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Kubicy 11-23 w Tychach

wrzesień 2013 1619  - 1542
912  - 885    

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w
rejonie budynku przy ul. Sucharskiego 25
w Wojkowicach

wrzesień 2013 763  - 1101
695  - 716

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Orkana 21-21d w Katowicach

lipiec/ wrzesień 2013 1101  - 763

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wolności 123-123a w Zabrzu

lipiec/ wrzesień 2013 698 973 734
 872  1234  669

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Lencewicza 18-22 w Tychach

czerwiec/ sierpień 2013 1196  - 752
796  - 734
671  - 835

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie

maj/ czerwiec 2013 658  - 400
517 - 400

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie wiaty na terenie ZAK S.A. przy ul. Mostowej 30 a w Kędzierzynie Koźlu

czerwiec 2013  -  - 995
 -  - 943

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Wróblewskiego 10-14 oraz ul. Podhalańskiej 18-22 w Bytomiu

maj/ wrzesień 2013 916 - 645
536  - 799

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Porzeczkowej 1-3-5 w Zabrzu

maj 2013 630  - 687

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie demontażu otuliny rury centralnego ogrzewania w Dębrowskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A. przy ul. Piłsudskiego 2 w Dębrowie Górniczej

maj 2013 894  - 1873
697 - 2180

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Broniewskiego 5,7 w Zabrzu

maj/ lipiec 2013 619 575 752
527 976 547
668 1774 568
682 644 673

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Zespołu Szkoł Techniczno- Mechanicznych przy ul. Księżęcej 27 w Katowicach

kwiecień- czerwiec 2013 970 708 682
 653  1220  750

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Syriusza 20-22 w Gliwicach

kwiecień 2013 596  - 709
783  - 662
1098  - 928

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Gwardii Ludowej 2-4 w Gliwicach

marzec 2013 1513 2213 573
575 622 470
  1055 583

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 przy ul. Legionów 10 w Bytomiu

maj/ listopad 2012 730  - 602
684  - 622
684  - 633
 730  - 671

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Broniewskiego 12 w Zabrzu

kwiecień/ czerwiec 2012 608 608 730
608 608 608

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Polarnej 22-34 w Gliwicach

kwiecień/ czerwiec 2012 608  - 1751,9
730  - 1216,6

Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Pszczyńskiej 12 w Gliwicach

marzec/czerwiec 2012 367  - 2200
117 - 587
117 - 1467
Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie chłodni wentylatorowej w Sosnowcu
maj 2012
275
 -
560
224
 -
256
112
 -
538
672
 -
1479
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Zielonej 76 w Jastrzębiu Zdroju
maj/czerwiec 2012
730
 -
608
608
 -
730
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrzu
maj/czerwiec 2012
608
-
730
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Uthego 26 w Dębrowie Górniczej
listopad 2011
  -
351
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Zespołu Szkół nr 7 w Dębrowie Górniczej
marzec/grudzień 2011
550
-
733
1440
 -
526
1100
 -
1403
1100
 -
710
Badania stężeń włókien azbestu w powietrzu w budynku nr 5 D.F.M.E DAMEL S.A. w dębrowie Górniczej
wrzesień/grudzień 2011
1059
 -
1473
951
-
1098
Wybrane badania stężeń włókien azbestu w powietrzu w  wyznaczonych pomieszczeniach WNoZ w Sosnowcu
wrzesień 2011
792
 -
1513
554
 -
1886
804
-
976
1238
-
2095
408
-
1618
856
 -
1264
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku administracyjnego na tereniekoksowni "Przyjaźń"
wrzesień 2011
611
-
248
351
-
388
640
-
647
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 32 i 40 w Katowicach
lipiec 2011
807
-
192
1537
-
303
1613
-
367
615
-
168
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 3 w Zabrzu
lipiec/ wrzesień 2011
293
605
856
591
192
384
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 31-33 w Gliwicach
czerwiec/ sierpień 2011
646
 -
2497
678
 -
807
314
 -
626
307
 -
202
587
-
384
Badanie stężeń włókien azbestu w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych w budynkach przy ul. Kapelanów Wojskowych 1,3,4 w Knurowie
czerwiec 2011
4840
 -
1327
2420
-
795
2484
-
712
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskej 42 w Gliwicach
czerwiec/ sierpień 2011
786
-
585
329
-
202
1507
 -
192
947
 -
398
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Janika 20 w Zabrzu
czerwic 2011
3380
-
1100
5001
 -
598
 Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie obiektu przy ul. Kolejowej 2 w Górze Włodowskiej
kwiecień 2011
 -
-
587
 -
-
307
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 43-47 w Gliwicach
marzec/ sierpień 2011
403
-
1059
1467
-
1199
1210
-
1605
367
 -
889
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Wolności w Zabrzu
kwiecień/maj
2011
519
-
338
522
-
169
323
-
323
449
-
519
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Stalickiego 2 i 4 w Będzinie
październik 2010/styczeń 2011
1537
-
1024
1100
-
1076
807
-
1608
768
- 
 2200
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 5-7 w Jastrzębiu Zdroju

wrzesień 2010
1513
-
454
1138
-
1100
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 9-19 w Jastrzębiu Zdroju
wrzesień 2010
134
-
346
626
-
629
957
-
329
548
-
364
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w pomieszczeniu Studenckiego Domu Kultury Politechniki Śl. w Gliwicach
wrzesień/
październik 2010
13310
-
1613
 20533
 -
 2823
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Nad Kanałem 26-28 w Zabrzu
czerwiec/lipiec 2010
290
-
1729
237
-
1317
659
-
691
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Gwiazdy Polarnej 2-8 w Gliwicach
Kwiecień/maj 2010
1100
-
695
1100
-
672
917
-
367
2750
-
1613
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku mieszkalnegoprzy ul. Budowlanej
82-86 w Zabrzu
 
Październik
2009
1467 2053 627
645 3549 244
1128 4033 473
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku MiejskiegoŻłobka w Dębrowie Górniczej przyul. Jaworowej 4 
Lipiec
2009
1537 - 425
867 - 631
605 - 266
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrz w rejonie budynku MiejskiegoZespołu Szkół nr 2
w Będzinie Przy ul. Rewolucjonistów 18 

 
Czerwiec
2009
878 - 660
1228 - 605
Badanie stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku przy ul. Krakowskiej 1 w Czeladzi
Sierpień
2008r
605 - 504
 899 - 908
Badanie stężeń włókien azbestu w rejonie budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Kosmonautów 8 w Dębrowie Górniczej
Czerwiec 2008r. 637 550 269
468 454 538
485 316 336
Badanie stężeń włókien azbestu w pomieszczeniu
budynku przy ul. Władysława 15/4 w Zabrzu
Grudzień 2007r. - -  2218
Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku
Wrzesień 2007r 637 550 269
468 454 538
485 316 336
Badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Starostwa Powiatowego  w Rybniku
Sierpień 2007r. 1165 -  1467
1052 - 550
908 - 1926
Pomiary stężeń nwłókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Przedszkola nr 16 w Chorzowie
Sierpień 2007r. 346 - 1320
Pomiary stężeń włókien azbestu w pomieszczeniach  Stacji Energetycznej  GCZ Łagiewniki
Lipiec
2007r.
3273 601 1375
1564  1925 1008

Badania stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonie budynku Przedszkola nr 20 w Gliwicach

Styczeń/ Marzec 2007r. 807  -  807
500
Pomiary stężenia włókien azbestu w pomieszczeniu Zakładu Elektromontaż 2  w Katowicach
Sierpień 2006r. 3025  -  1587
1452  - 2252

 

Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonych badań w rejonie wykonanych prac zwięzanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, ze ścian wewnętrznych pomieszczenia oraz ze ścian zewnętrznych, w pobranych próbkach powietrza stwierdzono stosunkowo niewielkie ilości włókien azbestu. W żadnej z pobranych próbek po demontażu i oczyszczeniu terenu nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń włókien azbestu. Uzyskane wyniki wskazuję na prawidłowe prowadzenie prac i oczyszczenie terenu z pozostałości elementów zawierajęcych azbest
.

IDENTYFIKACJA AZBESTU W PRÓBCE POBRANEJ Z KRÓĆCA GORĄCEGO DMUCHU NA NAGRZEWNICY NR 4, PIEC NR 3 NA TERENIE ARCELOR MITTAL POLAND S.A. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Właściwości makroskopowe (fizyczne) włókien wyizolowanych z próbki

Badany materiał
Barwa Wygląd
Włókna z materiału tekturopodobnego Jasna barwa o jedwabistym połysku Skręcone, miękkie, elastyczne wiązki bardzo cienkich włókien, rozszczepiające się na końcach lub pojedyncze fibryle, krystaliczna budowa