Polski English

Kompleksowe
usuwanie azbestu

Zabezpieczenie, demontaż, transport i utylizacja

Sprawdź ofertę

Usuwanie azbestu Naszym klientom oferujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie azbestu:

  • doradztwo związane z azbestem w zakresie prawnym
  • technologie realizacji, wyceny i możliwości otrzymania środków zewnętrznych
  • szybkie i sprawne wykonawstwo realizowane przez doświadczonych i regularnie szkolonych pracowników
  • zabezpieczenie obiektu
  • demontaż wyrobów zawierających azbest
  • zabezpieczenie, załadunek i transport odpadów abestowych
  • deponowanie odpadów zawierających azbest na składowiskach
  • wykonanie pomiarów środowiskowych na zawartość azbestu
  • wypełnianie wymogów formalno - administracyjnych
  • stały nadzór wykonawczy
Kontakt

European Union

Ekspertyzy budynków
i obiektów

Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania z azbestem

Sprawdź ofertę

Pomiary i badania

Monitoring jakości wykonywanych prac poprzez przeprowadzenie pomiarów i badań

Sprawdź ofertę

Docieplanie stropodachu

Docieplanie dylatacji oraz stropodachów wentylowanych granulatem metodą pneumatyczną

Sprawdź ofertę

Usługi dodatkowe

Kompleksowe prace podwykonawcze

Sprawdź ofertę

Kotwienie budynków

Technika polegająca na wzmocnieniu ścian budynku za pomocą kotwi

Sprawdź ofertę

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych wraz z dokumentacją i protokołem.

Sprawdź ofertę

Certyfikaty Jakość usług poparta certyfikatami